Nu formas Riksteaterns framtid!

Riksteaterns medlemmar, föreningar och organisationer formar riksteaterorganisationens arbete framåt – vart fjärde år möts ombud och andra deltagare vid Riksteaterns kongress. Den 20 – 22 maj 2011 kommer kongressen att äga rum i Stockholm.

Webb-TV: från söndagen den 21 november
Inledningen direktsändes från Riksteaterns teaterdagar. Se presentation av den kommande kongressen och de förslag till beslut som finns. Under söndagen gjordes en workshop där medlemmar och föreningar diskuterade innehållet i styrelsens förslag, provade på Påverkanstorg och hade verkstad i att skriva motioner.
Se inledningen av dagen här: www.bambuser.com/channel/Riksteatern »