Riksteatern-ett Vi

Ett knappt halvår till kongressen, under propositionsrundan framkom kravet att stärka vi-känslan i hela organisationen! Låt oss göra oss synliga inte bara på scen och i salong, och i styrelserummet. Låt oss söka efter det lätta handlaget i förhållningssättet till kulturen och skapandet!