Förberedelser

I folkrörelsen Riksteatern har diskussionerna om framtidsfrågorna inför Kongressen 2011 pågått sedan länge . Hösten 2010 tog Riksteaterns styrelse fram förslag inför Kongressen – en proposition. De har skrivit den med material från ”Framtidsforum” och ”Propositionsrundan” där medlemmar och föreningar runt om i landet tagit fram Riksteaterns framtidsfrågor.