Om Kongressen

Vart fjärde år möts ombud och andra deltagare från Riksteaterorganisationen vid Riksteaterns kongress. Den 20 – 22 maj 2011 kommer kongressen att äga rum i Stockholm.
Riksteatern är en obunden ideell förening. Kongressen är Riksteaterns högsta beslutande organ. Kongressen sammanträder vart fjärde år. Här möts ombud och observatörer från riksteaterföreningarna, anslutna organisationer och Riksteatern regionalt.

Kongressen bestämmer bland annat om inriktningen för Riksteaterns verksamhet och väljer Riksteaterns styrelse. Förslagen till de beslut som Kongressen ska fatta samlas i en proposition från Riksteaterns styrelse samt i motioner från föreningar och medlemmar.

kongressfakta2

Läs mer om:
Framtidsforum »
Propositionsrunda »

Ladda ner:

Kallelse till Kongressen 2011 » (pdf)