Tidplan

tidslinje

2007
-Höll Riksteatern Kongress i Norrköping och bestämde att mellan kongresserna arrangera ”Framtidsforum”. Här kan man gemensamt diskutera utvecklingsfrågor,visioner och förbereda nästa kongress.

2009
-Togs Riksteaterns framtidsfrågor fram av medlemmar och föreningar i tio Framtidsforum runt om i landet.

2010
– Återkom styrelsen med resultatet från Framtidsforum och riksteaterföreningarna jobbade vidare tillsammans i en ”Propositionsrunda” fram till september.

– Resultatet har styrelsen med sig när man jobbar fram propositionen och förslaget till nya långsiktiga mål för Riksteatern fram till 2018. Förslagen går ut tillsammans med kallelse till kongressen i november.

– Riksteaterföreningar och enskilda medlemmar kan sedan inkomma med motioner med andra och kompletterande förslag till januari 2011.

2011
– Motioner skickades in senast: 19 januari
– Föreningen/organisationens fullmakt skulle vara inne senast: 1 april
– Ombud och observatörer skulle ha anmält sig senast: 13 april
– Kongresshandlingarna skickades ut: 15 april
– Bokningsbekräftelser skickades ut 23 april
– Kongressen ägde rum: 20-22 maj

2012-2014
– Förberedelser för nästa kongress inklusive Framtidsforum

2015
– Riksteaterns nästa kongress