Kontakt

Har du frågor så finns det en distriktsansvarig du kan kontakta:

Skåne, Blekinge, Halland
Linda Persson
Tel: 08-531 993 11
linda.persson@riksteatern.se
 

Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Östergötland
Johanna Gidlund
Tel: 08-531 991 16
johanna.gidlund@riksteatern.se

Västra Götaland, Värmland, Örebro
Henrik Nilsson
Tel: 08-531 994 14
henrik.nilsson@riksteatern.se
 
Södermanland, Åland, Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Dalarna, Gotland

Anna Gille
Tel: 08-531 994 43
anna.gille@riksteatern.se
 
Gävleborg, Norrbotten, Västernorrland,
Västerbotten, Jämtland

Elisabeth Bendelius
Tel: 08-531 993 25
elisabeth.bendelius@riksteatern.se

Har du övergripande frågor om kongressen kontakta:
Peter Köhler
Projektledare
08-531 993 21
peter.kohler@riksteatern.se

Peter Liljeros
Verksamhetsutvecklare
08-531 993 89
peter.liljeros@riksteatern.se

 
Har du något du vill delge Riksteaterns styrelse:
kan du skriva till styrelsen på e-postadressen
styrelsen@riksteatern.se