Om framtidsforum

Riksteaterns senaste Kongress  2007 beslutade att Riksteatern ska ha ”Framtidsforum” mellan kongresserna. En utveckling av och ett komplement till kongressen. Ett rådgivande forum för Riksteaterns styrelse, med sikte på framtiden. Målet med Framtidsforum är att  folkrörelsen utvecklar organisationen och deltar i det förberedande arbetet inför nästkommande kongress. Under 2009 arrangerades ett stort antal Framtidsforum runt om i landet. Under 2010 följdes detta upp med ”Propositionsrundan”.
Framtidsfrågor från hela landet
På ett tiotal platser runt om i landet samlades medlemmar och föreningar regionalt för att arbeta fram Riksteaterns framtidsfrågor. Många län samverkade. Materialet har Riksteaterns styrelse arbetat vidare med och fört idéer och tankar vidare. Det som inte är kongressfrågor har direkt påverkat planeringen av arbetet på den gemensamma nivån. Exempel på detta är översyn av dialog, kommunikation, marknadsföring, it-stöd, produktions- och repertoarplanering.
I  propositionsrundan 2010 har Riksteatern arbetat vidare med de delar som är kongressfrågor. Ämnen som tagits vidare från Framtidsforum är t ex nya former för medlemskap, identitet, tillgänglighet och behovet av samarbeten.
Du hittar SAMMANSTÄLLNINGAR från alla Framtidsforum i Dokumentbanken ».
Bilder från Framtidsforum