Türkçe

Riksteatern’ın 2011 Genel Kurulu

Riksteatern’in geleceğini şekillendiriniz
Riksteatern örgütünün ileriye yönelik çalışmalarını Riksteatern’e üye olanlar, dernekler ve örgütler şekillendirir. Delegeler ve diğer katılımcılar dört yılda bir Riksteatern’in genel kurulunda bir araya gelirler. Genel kurul 20-22 Mayıs 2011 tarihinde Stockholm’de yapılacaktır.

Genel kuruldan önce yapılan çalışmaları
Bugün güncel olan konular ülkenin çeşitli bölgelerindeki dernekler ve üyeler tarafından formüle edilmiştir. 2009 yılında İsveç’in değişik il ve bölgelerinde Riksteatern’in ilerde üzerinde çalışacağı konuların ele alındığı bir dizi toplantılar düzenlenmiştir. Elde edilen sonuçlarla ilgili çalışmalar, 2010 yılında dernekler ve üyelerle birbiri ardına yapılan öneri toplantıları ile devam etmiştir. Birlikte yapılan bu çalışmalar, Riksteatern Ulusal Yönetim Kurulu’nun genel kurula sunulacağı taslak öneriye esas teşkil eder. 19 Ocak tarihine kadar genel kurula sizin ve üye olduğunuz derneğin de kendi önerilerinizi getirme imkanınız vardır.

Soru yöneltin, düşüncenizi belirtin ve tartışın
Daha şimdiden web sayfasına konmuş olan tartışma forumuna girerek soru sorabilir, düşünebilir ve düşüncenizi belirtebilirsiniz. www.riksteatern.se/kongress sayfasına girerek halen hangi önergeler verilmiş olduğunu okuyabilir, daha fazla bilgiler edinebilir ve önerge yazabilirsiniz. Mayıs 2011 tarihine kadar devam edecek tartışmalara bir görüşle siz de katkıda bulununuz. Web sayfasında genel kurulla ilgili ve pratik bilgiler de vardır.

Riksteatern hakkında bilgiler
Riksteatern, kar gayesi gütmeyen bağımsız bir dernektir. En yüksek karar organı genel kuruldur. Genel kurul dört yılda bir toplanır. Riksteatern dernekleri delegeleri, ve gözlemcileri, bağlı örgütler ve Riksteatern regionalt temsilcileri genel kurulda bir araya gelir. Genel kurulun görevleri arasında Riksteatern faaliyetinin hedef yönü hakkında karar vermek ve Riksteatern yönetim kurulunu seçmek de vardır. Riksteatern Yönetim Kurulu, genel kurulunun karar vereceği önerileri, üye dernekler ve üyeler tarafından verilen önergeleri bir öneri taslağında bir araya getirir.