Motioner

Motion till kongress kan väckas av enskild medlem, riksteaterförening, ansluten organisation och Riksteatern regionalt. Motionerna inför den kommande kongressen lämnades in fram till den 19 januari 2011 och motionsperioden är nu alltså avslutad. Styrelsens yttrande och förslag till beslut tillsammans med motionerna ingår i kongresshandlingarna som skickades ut fyra veckor före kongressen.
Kongresshandlingarna hittar du här »
I samband med kongressen kommer representanter för riksteaterns föreningar att diskutera motionärernas och styrelsens förslag i en ny form: Påverkanstorg Läs mer här »

På kongressens föredragningslista tas dels de rent formella punkterna upp, dels förslag från styrelsen (proposition) respektive från föreningar och medlemmar (motioner). Det innebär att om en medlem är angelägen om att en fråga ska behandlas av kongressen så måste den motionera i ämnet.