Om representanter

Det här var deltagarna under Riksteaterns kongress:
Ombud (Representerar riksteaterförening)
Som ombud deltar du under kongressen i diskussion på påverkanstorg, kan lägga förslag samt rösta om beslut. Det är viktigt att du diskuterar handlingarna med din förening så att du vet hur föreningen ställer sig till förslagen.

Observatör med yttranderätt: (Representerar ansluten organisation eller riksteaterförening med färre än fem medlemmar)
Som observatör med yttranderätt deltar du under kongressen i diskussion på påverkanstorg och har yttranderätt i plenum. Det är viktigt att du diskuterar handlingarna med din förening så att du vet hur föreningen ställer sig till förslagen.

Observatör:
Övriga observatörer kommer under kongressen att kunna besöka kongressen samt delta på påverkanstorg och där diskutera frågorna med ombud och observatörer med yttranderätt.

Tjänsteman/gäst:
Tjänstemän eller gäster vid Riksteaterns kongress kommer att kunna besöka kongressen och diskussionerna under påverkanstorget men har inte rätt att delta.