Om propositionsrunda

I folkrörelsen Riksteatern har diskussionerna om framtidsfrågorna inför Kongressen 2011 pågått sedan länge . Hösten 2010 tog Riksteaterns styrelse fram förslag inför Kongressen – en proposition. De har skrivit den med material från ”Framtidsforum” och ”Propositionsrundan” där medlemmar och föreningar runt om i landet tagit fram Riksteaterns framtidsfrågor.

Innehåll
– Riksteatern: ett ”Vi”
Vi-känsla uppstår när vi arbetar tillsammans. Hur kan vi utveckla vår interna demokrati? Hur kan ideella krafter och tjänstemän utvecklas tillsammans? Hur kan omvärlden se och uppfatta oss som ett?

– Medlemskap och mångfald
Hur kan ännu fler upptäcka Riksteatern som en plattform för engagemang och delaktighet? Hur kan vi verka för ökad geografisk och demografisk rättvisa?

– Riksteaterns framtida roll
i kommunen, regionen, Sverige, Europa, världen.

– Riksteatern som främjare av demokrati
Hur kan vi utveckla vår förmåga att fånga och belysa samtiden? Hur kan vi ge fler röster tillträde till våra arenor?

– Samverkan med andra ideella kulturorganisationer
Många landsting och regionförbund verkar för en ökad integration mellan de olika konstarterna. Det finns en risk för att marginaliseras när regionala kulturorganisationer slås samman. Kan vi möta detta genom en ökad samverkan med andra ideella organisationer inom kulturområdet?

För SAMMANSTÄLLNINGAR från Propositionsrundan se Dokumentbank ».

Bilder från Propositionsrundan